I starten av september stimet skipper Kjetil Holmeset og mannskapet to døgn ut fra Kirkenes,