I artikkelen hos organisasjonen Fiskebåt meldes det om mye lodde langs hele Finnmarkskysten. Overfor Fiskebåt beskriver «Sæbjørn»-skipper Jarle Gangstad innsiget som enormt.

– Selv var jeg bare noen timer på havet, da kvoten ble tatt raskt, men jeg har snakket med mange andre som observerer det samme, forteller han.

20.000 tonn igjen

I sin ferskeste ukesrapport, publisert tirsdag, skriver Norges Sildesalgslag at det ble innmeldt 37.253 tonn lodde sist uke. Da var det rundt 20.000 tonn igjen av årets kvote.

– Det har vært et godt fiskeri fra vest av Senja, via Nordkapp sist uke. Fisket var avtagende i vest, da den lodda begynte å bli utgytt. Nord av Nordkapp ble det fanget fin lodde midtukes, og veldig fin lodde ble fanget i helgen nord av Båtsfjord, skriver Sildelaget.

Fiskeribladet har tidligere i vår omtalt at liten størrelse har gitt elendig pris på lodda.

Ikke noe metodisk i veien

«Sæbjørn»-Gangstad etterlyser nå havforskerne i artikkelen, ettersom han mener innmeldingene fra Sildelaget ikke gir annen oversikt enn at det er innmeldt lodde i forskjellige soner. Havforsker Georg Skaret ved Havforskningsinstituttet (HI) opplyser til Fiskebåt at det er blitt gjennomført årlige gytetokt de siste årene.

En forsøksserie på tre år ble utvidet til fem. Målet var å danne et grunnlag for å evaluere om et slikt tokt kunne brukes direkte inn i lodderådgivningen

– Toktet ble evaluert under ICES sitt metoderevisjonsmøte for lodde i 2022, og det ble konkludert med at det metodisk ikke var noe i veien for å bruke toktresultatene inn i rådgivningen, forteller Skaret til Fiskebåt.

Relativt sterk 2020-årsklasse

Han forteller at utfordringen i testperioden, og nå, er at det ikke har vært mulig å få dekning i russisk sone. Ifølge Skaret er det godt samsvar mellom resultatene fra gytetoktene og resultatene fra dekningen om høsten.

Ifølge Skaret er 2019-årsklassen av lodde sterk, og denne har dominert innsiget både i fjor og året før. 2020-årsklassen er også relativt sterk, og vil dominere i år.