Det sier Tommy Hansen i en artikkel på Fiskarlagets nettsider.

Hansen, som er skipper om bord på snurrevadbåten «Skulbaren», meldte i 2019 inn en fangst på 50 tonn torsk. Ved levering ble det landet i alt 57.315 kilo torsk ved Karlsøybruket AS.

Drøyt to år etter hendelsen ble det holdt hovedforhandling i Nord-Troms tingrett som følge av at forelegg og inndragning ikke ble akseptert. Forelegget ble gitt i november 2020 og var på 18.000 kroner til skipperen og inndragning av 160.941 kroner til rederiet.

– Bommet på vekta

«Retten har under noe tvil kommet frem til at det ikke er grunnlag for å bebreide tiltalte for å ha meldt inn feil mengde fisk», heter det i dommen.

– Jeg bommet på vekta, og synes retten er rimelig i sin avgjørelse, sier Hansen i artikkelen, som er glad for å ha fått medhold:

– Å taksere fisk er ikke alltid like lett. I retten forklarte jeg at jeg brukte en sekk for første gang på ett år og at det derfor kan være vanskelig å fastsette korrekt estimat over fangsten. Retten viser forståelse for dette og det er en lettelse.

Feilestimatet til Hansen var på 12,7 prosent. En slik underrapportering er litt utenfor det Fiskeridirektoratet aksepterer og det var grunnen til at saken ble sendt til politiet og forelegg ble gitt, forklarer advokat Ståle Hellesø i Norges Fiskarlag. Han førte saken for Tommy Hansen og rederiet Skulbaren.

Fiskeribladet oppdaterer saken.