Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet har denne uken seksjonssamling i Hirtshals. Her gjøres blant annet forsøk med trål, snurrevad og not i tanken til forskningskonsernet SINTEF.

- Forsøkene hjelper oss med å se hvordan fiskeredskaper oppfører seg under vannflaten og gjør oss i stand til å utføre bedre ressursforvaltning, melder Fiskeridirektoratet på Twitter.