Sosialistisk Venstrepartis forslag om å fjerne den største flåtens muligheter til å fiske kystnært kan få store konsekvenser. Blant annet for helårige arbeidsplasser i landindustrien langs hele finnmarkskysten.

Det skriver Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Fiskebåt i en felles pressemelding mandag.

– Dette vil i sin tur også gå ut over de mindre mobile fiskefartøyene, da flere foredlings- og mottaksanlegg vil måtte permittere egne ansatte og holde dørene stengt store deler av året, skriver de tre sjømatorganisasjonene.