4. mars i år sendte Fiskeridirektoratet og Justervesenet forslag om nye krav til automatiske vekter og veiesystemer ved fiskemottak på høring. Høringsfristen er satt til 7. juni.

Utvidet frist

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, sier i en pressemelding at han frykter at de nye kravene til veiing av fisk blir uegnet for næringen.

– Vi ba om å få litt lengre frist på denne saken, noe vi er glad for at man har etterkommet. Men vårt store ankepunkt er at næringen ikke har vært involvert i forarbeidet med høringsbrevet. I en sak som dette burde dette absolutt vært gjort. Derfor ber vi om at høringsbrevet trekkes tilbake, og at man nedsetter en arbeidsgruppe hvor også næringsaktørene er representert, sier Eriksson i meldingen.

I høringsnotatet foreslår Fiskeridirektoratet og Justervesenet blant annet krav om bruk av automatiske vekter

I tillegg foreslås det krav til gjennomgående automatiske veiesystemer i fiskerinæringen ved landing av fisk, med mulighet for dispensasjon for mindre mottaksanlegg.

Ventet god mottakelse

Eriksson viser til at det vil være svært krevende å veie all fisk uten manuell handling i hvitfisknæringen. Han mener også at det bør legges vekt på kost-nytteprinsippet. Og at det tas hensyn til den faktiske flåtestruktur og mottaksstruktur.

Fiskerikontrollutvalget trakk frem problemet med dagens veiesystem i sin rapport om fremtidens fiskerikontroll.

– Jeg forventer derfor at forslaget som nå går ut på høring vil bli godt mottatt. Så vil vi måtte komme fram til gode praktiske løsninger for gjennomføringen i dialog med næringa, slik at kravene kan innføres på en mest mulig smidig måte, sa fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen da forslaget ble sendt på høring.