Sjømatanalytiker Finn Arne Egeness i Nordea er en av de fremste «følgerne» av prisutviklingen for torsk. På Ombordfrystkonferansen i Ålesund i dag kom han med et varsel som tyder på en mer normalisering av prisutviklingen på torsk etter ett år med en gedigen prisfest.

HG pris opp mot 60

Nedgangen i torskekvoten skal ned betydelig mot 2025. HG-prisen, hodekappet sløyd fisk, må opp i 55–60 kroner kiloet i 2025 for at vi skal kunne holde samme verdi for torsken som vi har hatt til nå, viste Egeness til.