Sjømat Norge har lenge vært kritisk til at utenlandske fartøy som lander sine fangster i Norge, må betale lagsavgift til salgslagene på linje med de norske.

Dette til tross for at salgslagene yter færre tjenester til utenlandske fartøy.

Under sist ukes årsmøte vedtok Norges Råfisklag å nedjustere alle sine avgifter. I møtet ble det presentert statistikk som viser at utenlandske fartøy i gjennomsnitt har lavere avgiftssatser enn de norske.

Akselsen, som er industridirektør i Sjømat Norge, mener fremstillingen av saken under årsmøtet var misvisende.