Fiskeripolitikken må gis et industrielt innhold.

Det er Sjømat Norges budskap når de har sendt Nærings- og fiskeridepartementet sitt svart på Bearbeidingsutvalgets rapport; «Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien». Det skriver bransjeorganisasjonen i en pressemelding tirsdag.

Stine Akselsen, direktør for industri og handel i Sjømat Norge, sier at en rekke utvalg og rapporter har anbefalt tiltak for norsk fiskeindustri de siste tiårene, men at lite har vært gjort.

– I Tveiteråsrapporten er det flere gode forslag. Våre medlemmer er tydelige, nå må noe skje, sier Akselsen.

Et skritt i riktig retning

Det såkalte «Bearbeidingsutvalget», ledet av Kathrine Tveiterås, overleverte 8. mars sin rapport til fiskeriministeren. I tillegg til å se på muligheter for grønn omstilling i sjømatindustrien, fikk de i oppgave å se på hvilke grep som kan tas for at mer av den norske fisken skal bearbeides og skape flere helårige arbeidsplasser her hjemme.

Utvalget har levert en liste med 32 ulike forslag til tiltak, som de siste månedene har vært ute på høring i næringa.

– Fra Sjømat Norges side ser vi at mange av de anbefalte tiltakene er skritt i riktig retning, selv om det vil være nødvendig også med ytterligere innsats. Av disse skrittene i riktig retning vil vi spesielt peke på anbefalingene om å endre enkeltelementer i salgslagenes regelverk, samt anbefalingene om sterkere styring av fiskesalgslagene fra departementet, skriver Sjømat Norge i sitt høringssvar og fortsetter:

– Vi vil også fremheve anbefalingene om å legge til rette for økt kvoteutnyttelse og sikre at råstoffet som blir brakt til land er av god kvalitet. Videre vil vi peke på behovet for tilpasning av arbeidsmiljøloven slik at sjømatindustrien har rammevilkår for å ta råstoffet imot når fiskefartøyet kommer.

Har klare forventninger

Bearbeidingsutvalget bemerket blant annet at det er laget en rekke utredningen om sjømatindustrien og dens utfordringer. De fleste tiltak som har blitt anbefalt har ikke fått politisk gjennomslag. Dermed er mange av utfordringene for industrien de samme som de var for ti, og i noen tilfeller 30 år siden.

– Vi har merket oss uttalelsene til fiskeri- og havministeren om at tiden er moden for handling og at han vil levere på endringer for fiskeindustrien. Slike uttalelser forplikter, og Sjømat Norge har klare forventninger til at statsråden følger dette opp, skriver Sjømat Norge i sitt høringssvar.

Høringssvaret fra Sjømat Norge kan du lese her: