115 fartøy har meldt seg på til loddefiske i kystgruppa. Slik ble rangeringen for å delta i fisket i trekningen:

Fiskeridirektoratet har i første omgang gitt klarsignal for at 22 av de 115 kystfartøyene får delta. Dersom noen av disse fartøyene trekker seg fra fisket, kommer de neste rangerte inn på utseilingslista.