De siste to årene har den minste kystfiskeflåten slitt med å fiske opp torskekvotene sine, både i åpen og lukket gruppe.

Norges Kystfiskarlag mener dette blant annet skyldes en feilslått regulering.

– Årsaken til at det står kvantum igjen er ikke at flåten ikke evner å fiske kvotene sine. Det handler om at direktoratet har vært for forsiktig med å tildele flåten tilstrekkelig med kvoter, noe som har ført til at gruppekvotene ikke blir fisket.

Det sa kystfiskarlagets leder, Tom Vegar Kiil, da torskereguleringen ble diskutert under Fiskeridirektoratets reguleringsmøte i Bergen onsdag.