Nord for 62 grader nord startet leppefiskfisket 2. august og varer ut 20. oktober. Simen håper å ta kvoten