Nå kommer silda inn til kysten for å gyte, og forskere fra Havforskningsinstituttet er på plass om bord i leiefartøyene «Eros» og «Vendla» for å «komme den i møte».

De siste tre årene har sildegytingen flyttet seg gradvis lenger nord. Så det store spørsmålet er: Hvor langt nord må forskerne gå før de treffer silda i år?

Gi oss tips eller tilbakemelding

– Langt nord

– I høst lurte vi veldig på om silda kom til å svømme sør til de tradisjonelle feltene mellom Møre og Træna for å gyte, siden 2016-årsklassen begynner å bli gammel og kanskje ville gjenoppta det gamle mønsteret, opplyste toktleder Are Salthaug i en epost til Fiskeribladet mandag denne uken.