I en uttalelse på Norges Sildesalgslags egen nettside, går det frem at daglig leder Paul Oma ikke har fått studert dommen i detalj. – Derfor har vi heller ikke konkludert med tanke på hvilke konsekvenser dommen har for Sildelagets markedsplass eller om dommen skal ankes.

Fiskeribladet har forsøke å få en kommentar fra Oma etter at dommen i lagmannsretten falt, men Oma har avslått fordi han ikke har fått gjennomgått den.

I uttalelsen på Sildelagets nettside trekker han frem at dommen ikke var enstemmig og at partene må dekke sine egne saksomkostninger.

Ulovlig praksis

Sildesalgslaget fikk i mai i fjor medhold i Hordaland tingrett i at laget kan gjøre prissensitiv informasjon tilgjengelig for alle innloggede på lagets auksjonssider. Det er en lovlig praksis og kan fortsette, sa dommen.

Sjømat Norge anket dommen og har nå vunnet frem i Gulating lagmannsrett. Sildelagets praksis er ulovlig, eller rettsstridig som det heter i dommen.

Lagmannsretten kom til at fiskesalgslagsloven gir hjemmel for Sildelagets auksjonsformat. Samtidig sier retten at adgangen til å gi ut informasjon fra budloggen er begrenset av forvaltningslovens regler om taushetsplikt.

– Praksis må endres

– Denne saken burde aldri vært i retten. Men vi har vunnet i spørsmålet om Sildelagets praksis er lovlig. Dommen sier at den er rettsstridig og at praksis må endres, sier administrerende direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark til Fiskeribladet onsdag denne uken.

Han sier at Sildelaget og Sjømat Norge nå må sette seg ned å finne et akseptabelt regime for alle parter.

Vil tilpasse seg om dommen blir rettskraftig

– Om dommen blir rettskraftig vil Sildelaget tilpasse markedsplassen slik at reglene i forvaltningsloven overholdes. Vi ønsker å samarbeide med kjøperorganisasjonene for å sikre at formålet i fiskesalgslagloven om størst mulig verdiskaping fiskeressursene blir oppfylt. Det blir spesielt viktig i et eventuelt arbeid med å tilpasse markedsplassen til denne dommen, avslutter Oma.