Norges Sildesalgslag oppfordrer makrellflåten om å ikke melde inn i siste liten før auksjonene tar til.

Salgslaget viser til at det for tiden er et stort antall fartøy på makrellfeltet, og det er derfor ønskelig at fartøyene som kan melde inn i god tid før auksjonene gjør dette.

– Salgsdesken prøver å ha tre mann på salgsbordet før auksjonen, men hvis alle innmeldingene kommer i siste liten kan det være utfordrende å svare alle samtidig og ikke forsinke auksjonen, viser salgslaget til.

Salgslaget minner om at båter må ha klar data til innmelding og utbudsområder.