– Rapporten var klar for publisering tirsdag i forrige uke. Presserende oppgaver i informasjonsavdelingen hos oss gjorde at den ikke ble publisert før i dag, rett etter storkontrollen i hvitfisk, sier Tony Hatland til Fiskeribladet.

Sildelaget kan legge frem positive kontrolltall. Sildelagets fem kontrollører sørger for at ni-ti prosent av alle pelagiske landinger blir fysisk kontrollert.

Av de 814 landingene som ble kontrollert fysisk i fjor, var det ifølge Sildelaget bare 0,27 prosent som endte med rapporterte avvik. 309 av kontrollene inneholdt også bistand i forbindelse med kvalitetsfastsettelse, kalt reklamasjoner.