– Det er enda nvg-sild igjen på Kvænangen, men nå på siste tur var innslaget av småsild blitt større og prisen dermed lavere. Da passer det godt å prioritere torsk og sei i tiden som kommer, sier skipper Kurt Kirkeland på telefonen fra den 35,5 meter lange kystnotbåten fra Lurøy i Nordland.

«Slettholmen» startet tidlig på sildesesongen, og en godt fornøyd skipper kan nå bokføre seks vellykkede turer på feltet. Det betyr at det står fire turer igjen til høsten.