Andreassen kunne i sin tale vise til et fiske og en eksport av pelagisk fisk som har gitt fiskerne et godt år i 2021.

– Tall fra Sjømatrådet viser at pelagiske fiskearter er populære i en verden som både trenger protein til mennesker og fiskemel til oppdrettsindustrien. Men vi vet alle hvor utfordrende makrellsesongen ble med mye leting i norsk sone og vi ser fram til ministerens innlegg senere i dag for å se hvilke signaler han kan komme med, sa han til årsmøtet.