Fiskerne opplever bestandsveksten av sjøpattedyr som eksplosiv, men forskningen avviser fiskernes påstander.

– Det er en tragedie at bestanden får vokse fritt. Forvaltningen er på ville veier og vi må hanskes med det voksende problemet i sildefisket, sier skipper Einar Eidesvik på «Bømmelbas».

Snurperen fra Austevoll er for tiden i full gang med å fiske NVG-sildekvoten.

– Vi får spekkhoggere i notkastene. De kommer bare vi setter i gang maskineriet for å gjøre notkast. Det er ikke ønskelig, men uunngåelig.