Havforskningsinstituttet (HI) har i disse dager et team ute for å kartlegge tobisbestanden.

I fjor så forskerne allerede tidlig i toktet at det var langt mer tobis enn det foreløpige rådet tilsa. Derfor oppdaterte HI det foreløpige rådet fra 70.000 tonn til 110.000 tonn. Til slutt ble det endelige kvoterådet på 250.000 tonn.

Toktleder Espen Johnsen rapporterer om bra med tobis, men langt fra rekordåret i fjor. HI gir derfor ikke et nytt foreløpig råd før det endelige kvoterådet som kommer senest 15. mai.

Det foreløpige kvoterådet på 110.000 tonn blir derfor gjeldende frem til den tid, opplyser instituttet på sine nettsider.