I år fikk selfangstbåten «Salarøy» Østisen for seg selv i jakten på sel. Den største delen av selfangsten skjer i mai. Totalkvoten i