Torsdag i forrige uke markerte en rekke organisasjoner i fiskerinæringen sammen med Likestilling- og diskrimineringsombudet samt Sjøfartsdirektoratet at det er ett år siden de inngikk en samarbeidsavtale.

Pressen fikk ikke delta på torsdagens møte, men var invitert inn til å prate med aktørene i resepsjonen umiddelbart etter møtet.

– Hva er skjedd det siste året, likestillingsombud Bjørn Erik Thon?

– Det har skjedd veldig mye, men det har ikke skjedd så mye i statistikkene. Det er fortsatt høye tall for hvor mange som utsettes for trakassering, men bransjen har jobbet aktivt og bra.