Fiskeribladet hørte tidligere i juli med seks eksperter om hvordan de tror framtidas fiskerinæring vil se ut. Nå er det de unge