Norges Fiskarlag melder at seks fiskere som ble bøtelagt for feilrapportering i Danmark, har fått løst sine saker. Fiskerne har enten fått ettergitt eller redusert bøter med mer enn 700.000 kroner.

Det var i forbindelse med levering av fangst av industrifisk i 2017 i Hanstholm, at fiskerne ble bøtelagt. Bakgrunnen var at fiskemengden ved kontroll ikke stemte med det som var oppgitt i fangstsertifikatet.

Akseptert mindre bøter

Det viste seg at det var andre mengder av blant annet hestmakrell, blåhvitting, sild og makrell enn det som var oppgitt.

Fiskarlagets advokat Bjørn Kvello forteller på Fiskarlagets nettsider at det i et par saker ble tatt kontakt med rette myndighet i Danmark og redegjorde for at fisker ikke kunne bebreides for det avviket som hadde oppstått.

Resultatet etter arbeidet med de seks sakene er at en fikk opphevet sitt forelegg på 147.000 kroner, mens de øvrige har aksepter mindre bøter på 11.800 og nedover til 3000.