Fiskeridirektoratet har nå tildelt rekrutteringskvotebonus for 2023 til 6 nye unge fiskere, tre kvinner og tre menn. Tildelingen er gjennomført ved loddtrekning, opplyser Fiskeridirektoratet i en pressemelding sist fredag.

Én av dem som har fått rekrutteringskvotebonus er fisker Sisilie Skagen Johnsen fra Vestvågøy. Hun har søkt på dette siden 2018.

– Jeg tenker det er fint å få rekrutteringskvotebonus, sier hun til Fiskeribladet.

Foto: Ingun A. Mæhlum

Ordningen innebærer at unge fiskere i åpen gruppe kan få tildelt en kvotebonus som gir et samlet kvotegrunnlag på 80 prosent av fartøykvoten i lukket gruppe i en periode på inntil fem år. Tildelingen gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62° N, makrell og sild i Nordsjøen og norsk vårgytende sild.

– Hva utgjør dette rent praktisk for deg?

– Jeg fisker hele året, så det utgjør noen tonn ekstra torsk. Det gir et bedre driftsgrunnlag, og kan bidra til at jeg kan kjøpe større båt eller kvoter på sikt, sier Johnsen.

De som nå får tildelt rekrutteringskvoter er:

  • Ingerline Henriksen, Vadsø
  • Joanna Aniela Thesen, Måsøy
  • Sisilie Skagen Johnsen, Vestvågøy
  • Ole Nesse, Bømlo
  • Jan Olav Kaaløy, Lindesnes
  • Anders Isak Nedrejord, Karasjok

73 søkere

Det kom inn i alt 73 søkere, 9 kvinner og 64 menn. Av de 73 som søkte fant vi at det var 49 som innfridde vilkårene for å være med i trekningen, 5 kvinner og 44 menn, opplyser direktoratet.