Siden slutten av mars har det vært levert fisk for levendelagring. Fisket startet forsiktig før det tok seg opp i månedsskifte mai/juni. Størst volum så langt i år var det i den første uka i juni, med nesten 300 tonn på ei uke.

Skiftleder Kacper Terebieniec på Lerøy i Båtsfjord kan fortelle at de hadde et godt trykk for to uker siden.

– Da kunne en båt levere opp mot 40 tonn levende hyse nesten hver dag, forteller han.