– Silda virker å ha god fart, det kan se ut som den har begynt vandringen inn mot fjordene, sa skipper Tor Hugo Bergtun på «Harto» tirsdag. Det samme sa skipper på «Nordhavet», Jostein Arvesen.

Og de fikk rett.

Dagen etter meldte nemlig skipper Jan Petter Børresen at sildeinnsiget på Kvænangen er i gang.

– Samme mønster som de siste årene

– Den snur vel neppe når den er kommet hit, så alt tyder på et innsig etter samme mønster som de siste årene, sier skipper Jan Petter Børresen om bord på kystnotbåten «Lise Beate».

De ankom «kjeften» av Kvænangen tirsdag kveld, og har sammen med andre båter fulgt starten på innsiget inn mot Skjervøy og fjordlinja.

– Hvilke mengder som er her nå er det vanskelig å ha oversikt over, men vi har i hvert fall sett fangstbare topper. Akkurat nå på formiddagen står silda dypt, men det regner vi med vil endre seg utover ettermiddagen, sier Børresen.

Store fangster

Onsdag var det innmeldt flere sildefangster. Ingen fra Kvænangen, men fra et felt litt lenger ut til havs, rundt 40 mil vest-nordvest for fjordåpningen. Det er nærmere kysten enn før, og indikerer tydelig at NVG-silda er i bevegelse.

Det tas fortsatt store fangster, og i formiddag topper «Strand Senior» med 1.440 tonn, «Kvannøy» med 1350 , «Libas» med 1300, og «Vestfart» 1100 tonn.</p><div id="dn-related-article-list-container-1666788664229" class="dp-plugin-element dn-related-article-container dp-related-articles-container dp-plugin-lantern_related" data-ah5-type="lantern_related"> <div class="dp-related-articles-content" data-dp-editable-type="html" data-dp-editable-name="Links"> <ul> <li class="article-container" lantern-rel-id="2-1-1339992" lantern-type="news" lantern-rel-source="drpublish" lantern-source-id="1339992" data-native-source-id=""><a itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/NewsArticle/relatedArticleLink" itemprop="relatedArticleLink" itemref="" href="#">Fisket etter nvg-sild er i gang igjen etter uværet</a></li> <li class="article-container" lantern-rel-id="2-1-1339907" lantern-type="news" lantern-rel-source="drpublish" lantern-source-id="1339907" data-native-source-id=""><a itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/NewsArticle/relatedArticleLink" itemprop="relatedArticleLink" itemref="" href="#">Fiskeribladet mener: Synd at laksemat går foran menneskemat</a></li> <li class="article-container" lantern-rel-id="2-1-1339856" lantern-type="news" lantern-rel-source="drpublish" lantern-source-id="1339856" data-native-source-id=""><a itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/NewsArticle/relatedArticleLink" itemprop="relatedArticleLink" itemref="" href="#">Godt sildefiske i nord, elendig på makrell</a></li> <li class="article-container" lantern-rel-id="2-1-1339143" lantern-type="news" lantern-rel-source="drpublish" lantern-source-id="1339143" data-native-source-id=""><a itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/NewsArticle/relatedArticleLink" itemprop="relatedArticleLink" itemref="" href="#">Denne gjengen satte tidenes rekord med sild for 21 millioner kroner til oppmaling</a></li> <li class="article-container" lantern-rel-id="2-1-1334880" lantern-type="news" lantern-rel-source="drpublish" lantern-source-id="1334880" data-native-source-id=""><a itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/NewsArticle/relatedArticleLink" itemprop="relatedArticleLink" itemref="" href="#">Sildefiskerne i nord fikk flyttet «streken»</a></li> <li class="article-container" lantern-rel-id="2-1-1334043" lantern-type="news" lantern-rel-source="drpublish" lantern-source-id="1334043" data-native-source-id=""><a itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/NewsArticle/relatedArticleLink" itemprop="relatedArticleLink" itemref="" href="#">Tre båter har levert store sildefangster til mel og olje: – Prisen til oppmaling er god</a></li> </ul> </div> </div> <p class="" /><p class="" /><p />