De siste dagene har Fiskeridirektoratet mottatt tips om fangster av rømt oppdrettstorsk i Meløy kommune i Nordland. Fisken er om lag tre kilo i størrelse.

– Vi er i dialog med virksomheter som har fisk i aktuell størrelse i området, og vil samle inn prøver av den rømte fisken, skriver direktoratet på sine nettsider fredag. Direktoratet ønsker flere tips fra publikum om rømt oppdrettstorsk i området.

– Bekymret

En av dem som har kontaktet direktoratet er skipper Lars-Gøran Ulriksen. Over nyåret satte Ulriksen garn rundt ti nautiske mil fra et oppdrettsanlegg i Meløy.