Fiskeribladet har torsdag fått tilsendt flere videoer fra fisker Lars-Gøran Ulriksen. Han dro torsdag to garnlenker like nordøst for anlegget til Norcod i Meløy.

– Jeg tror jeg så én kysttorsk, sier han tydelig oppgitt.

Torsken hadde en snittstørrelse på 1,3-3,2 kilo (sløyd med hode) og er blitt levert til Bolga mottaksstasjon Bolga, der Træna sjømat er hovedeier. Fisken blir transportert til Træna sjømat i løpet av natten.

– Sett siden oktober

Per Arne Ingebrigtsen, daglig leder ved Træna Sjømat, medgir at han er litt spent på fangsten til Ulriksen, og vil i morgen ta en ekstra kikk på fisken de får inn.

Per Arne Ingebrigtsen, daglig leder ved Træna sjømat. Foto: Silje Helene Nilsen (arkiv)

– Har dere fått inn noe oppdrettstorsk tidligere?

– Jeg erindrer at jeg av og til har sett noe torsk som har vært veldig butt, og du ser det er en helt annen form på fisken. Det har vi sett inni mellom siden sikkert oktober. Fisken har vært liten, på 1-1,5 kilo, sier Ingebrigtsen til Fiskeribladet torsdag ettermiddag.

Ingebrigtsen påpeker at de på bruket har tenkt at innslag av denne fisken i fangstene, har vært «noe kortvarig», og derfor ikke gjort noe videre med det. Ikke har de fått tilbakemeldinger på fisken fra kjøpere heller.

– Merkelig

Ulriksen hevder at rundt 80 prosent av fisken han fikk torsdag hadde rogn.

– De som hadde melke, der hadde melken begynt å bli «blassen», noe som vil si at det er tre-fire uker til den ville begynt å gyte, viser fiskeren til og tilføyer:

– Noen må snart erkjenne hva dette er, og ikke minst ta tak.

Videre sier Ulriksen at de drar på seigarn, noe som normalt sett ikke er egnet til torsk.

Vil ikke kommentere saken ytterligere

Fiskeribladet var torsdag i kontakt med administrerende direktør i Norcod, Christian Riber. Vi opplyste da om at Ulriksen hadde fått det han mener er oppdrettstorsk nær anlegget deres. Fiskeribladet stilte Riber spørsmål om hvilke garn Norcod bruker og om en mulig rømming kan ha skjedd ved flytting eller tømming av merd, og hva de tenker om at Fiskeridirektoratet har igangsatt tilsyn på anlegget deres.

Riber sier klart og tydelig at Norcod ikke vil kommentere saken ytterligere.

Norcod har hatt gjenfangstgarn på lokaliteten siden 12. januar, det informerte Riber om i en tekstmelding til Fiskeribladets søsterpublikasjon Intrafish onsdag. Da opplyste Riber om at de hadde kun fått fire sei de siste fem dagene.

– Jeg synes det er veldig merkelig at Norcod bare skal ha fått sei, når vi får flere hundre kilo oppdrettstorsk. Da kan man spørre seg hvilke garn de fisker med, sier Ulriksen til Fiskeribladet torsdag.

– Føler oss trygge

I tekstmeldingen onsdag opplyste Riber at selskapet følger alle regler og rutiner, og har gode og hyppige kontroller av utstyret. Norcod har også hentet inn eksterne dykkere fra Frøy til å kontrollere nøtene - og de fant ingen hull, ifølge Riber.

– Først og fremst har vi konstant overvåking av alle våre merder gjennom vårt fôrsenter i Trondheim som sitter med kamera i alle merder. Deretter kommer vi til å ha ukentlige inspeksjoner av nøter med ROV i alle våre anlegg samt dykkerinspeksjoner fra eksterne aktører, sa Riber onsdag, og tilføyde:

– Vi føler oss derfor trygge på at våres prosedyrer mot rømming av fisk fra våre anlegg fungerer godt.

Fiskeridirektoratet opplyste torsdag at de er i gang med å innhente prøver fra den gjenfangede fisken og fra Norcods anlegg i forbindelse med fangst av rømt oppdrettstorsk i Meløy i Nordland. Direktoratet informerte også torsdag om at gjenfanget oppdrettstorsk ikke blir belastet torskekvoten til fiskerne.

Christian Riber er administrerende direktør i Norcod Foto: Anders Furuset (arkiv)