– Vi så én sei, så jeg tror det var helt rett at dere åpnet.

Mannsstemmen på VHF-en er klar og tydelig, nordnorsk og direkte.

Avstanden mellom fartøyene er riktignok ikke lengre enn at inspektør og toktleder Arnt-Magnus Gamst kunne slengt kastelina over til båten han akkurat ropte opp over radioen.

Sjøtjenesten til Fiskeridirektoratet er på sildefeltet med «Rind», og det er også Fiskeribladet.

Oppfølgingsspørsmål

I mørket, på kartet og i kikkerten følger toktleder Gamst med på aktiviteten til flåten som søndag formiddag slapp innafor fjordlinjene i Reisafjorden og Kvænangen.