Selv om det er et olympisk raudåtefiske, hvor det gjelder å fiske tidlig og lengst mulig på kvoten for å få mest mulig av den, er interessen så laber at raudåtefisket mer kan betegnes som et kretsmesterskap.

– Det er ikke kritikken mot raudåtefisket som gjør at vi har startet ute i havet med et forsøksfiske i år, men det handler om å fiske der raudåte kommer ifra. Da gjelder det også å få til en teknologisk utvikling av redskap og fangstmetode som gjør dette fisket enda mer effektivt og lønnsomt, sier reder Tormund Grimstad på «Nordbas» fra Valderøy ved Ålesund.