I en pressemelding opplyser Sametinget at to nye selskap i Alta kommune har fått tilskudd til kjøp av fiskefartøy.

Stig Kristian Nilsen, lokalisert på Kongshus, har fått tildelt 388.000 kroner til kjøp av fiskefartøyet «Odin» og redskaper. Båten «Odin» er Nilsens første fiskefartøy, ifølge Sametinget.

– Støtte oppom førstegangsetablerere

– Sametinget mener at det er viktig å støtte opp om førstegangsetablerere i fiskeriene og derfor er det flott å se at flere etablerer seg med eget fartøy for første gang, sier sametingspresident Silje Karine Muotka i en pressemelding.

Den andre aktøren som har fått tilskudd fra Sametinget, er Remss AS, et aksjeselskap i Kvalsund, Hammerfest kommune, som har mottatt 396 000 kroner til kjøp av fiskefartøyet Onessa og nye fiskeredskaper.

Remss AS,et aksjeselskap i Kvalsund, Hammerfest, har fått tilskudd til å kjøpe fiskefartøyet «Onessa». Selskapets største eier er Roy-Magne Larsen (bildet), med Espen Larsen som minoritetseier. Foto: Privat

Selskapets største eier er Roy-Magne Larsen, med Espen Larsen som minoritetseier. Espen Larsen er nylig tatt opp i Fiskermanntallet og har ikke eid fiskebåt tidligere, og på bakgrunn av dette er kjøpet til selskapet blitt vurdert som en førstegangsinvestering, opplyser Sametinget i meldingen.

Tilskuddene til sammen på 784.000 kroner, bevilges fra tilskuddsordningen: Tilskudd til primærnæringer, marine næringer.