Hovedbestemmelser for behandling av reklamasjoner er gitt i Sildelagets Forretningsregler §15 om «Kvalitet, sortiment og reklamasjoner m.m.».

Nå har en arbeidsgruppe bestående av blant annet salgsledere, inspektører og øvrige ansatte gått gjennom rapporter og billedmateriale for å utarbeide en forbedret veileder i forbindelse med reklamasjonssaker, melder Sildelaget.

– Norges Sildesalgslag som omsetter gjennom en auksjon må gjøre det som er mulig for å sikre lik behandling av like saker – når det er snakk om reklamasjon, sier salgsdirektør Knut Torgnes i meldingen.

Han sier at det nå er utarbeidet et skjema som skal gi bedre retningslinjer på de ulike nivåene av lyte i ulike situasjoner.

Det gjøres også oppmerksom på at kjøperne må ta høyde for de sesongmessige variasjonene som vil være i for eksempel makrellfiskeriet. Det som kan være grunnlag for reklamasjon i november er kanskje ikke grunnlag i reklamasjon i august, på grunn av kvalitetsvariasjoner utover sesongen.

– Vi håper at folk har tillit til auksjonen og at reklamasjonssaker blir behandlet likt, sier Torgnes.