Fiskeridirektoratet mente Stig Erling Hansen fisket krabber uten å være registrert i merkeregisteret.

– Det er jo kjempefint at det nå er henlagt og at de tok seg sammen. Nå er saken ute av verden, sier han til iFinnmark.

Det skriver iFinnmark på sine hjemmesider.

Bakgrunnen for anmeldelsen strekker seg tilbake starten av 2020 da han solgte båten sin. Et selskap i Kirkenes hadde pant på båten, og de tok over salgsprosessen. Hansen skrev under en fullmakt som datert i april 2020, mens båten ble hentet i mars.

– Politiet mente at jeg hadde fisket krabbe med denne båten uten å være registrert, og at det gjaldt den båten som ble solgt til selskapet. Jeg fortalte at det ikke kunne stemme, og at båten allerede var solgt på det tidspunktet. Dette kan også dokumenteres gjennom kjøpekontrakter, sier Hansen til avisen.

Da Hansen tok kontakt med den nye eieren erkjente han å ha satt ut to teiner før båten var fullverdig registrert på han. Den nye eieren fortalte også at han hadde fått bot for forholdet, og hadde betalt den.

Hansen sier han er godt fornøyd med at han nå slipper å forholde seg til anmeldelsen. Han er også glad han slipper å dokumentere hele det forgående året.