Fiskebedriften Saga Fisk eier Riksheim Fisk på Sauøya, og ønsker å utvide satsingen. En om lag 1000 kvadratmeter stor pakkehall skal gi et langt mer moderne anlegg - og en mer moderne produksjonslinje, skriver Lofotposten.

Planutvalget i Vågan sa denne uka ja til en dispensasjon for å sette opp byggverket, viser avisen til. Lagringsplassen til bedriften er i dag sprengt i Svolvær, Falch har tidligere vist til at pakkehallen vil gi mindre transport og tidligere lagring.

- Dette vil styrke Henningsvær som fiskevær og mottakskapasiteten i været. Ved å si ja til å bygge en moderne hall, vil man også legge til rette for å beholde fiskeriaktiviteten her, sier daglig leder Nora Falch til avisen.

Saga Fisk ønsket en rask avklaring for å komme i gang tidlig, målet har vært å ha bygget klart til kommende vintersesong.