Fiskeribladet har listet ut alle båtene som har fått tillatelse til å fiske snøkrabbe i år. I alt 22 båter er ført opp i Fiskeridirektoratets fartøyregister som nye i registeret i 2021. Fra før var det registrert 39 båter, der de fleste var registrert i 2019. Bare fire ble registrert i 2020.

Mange søkt

– Mange flere har søkt i år, bekrefter seniorrådgiver Håvard Holder som legger til at alle som søker får tillatelse, dersom de oppfyller vilkårene til egnet båt og driftsgrunnlag.