Den russiske ambassadøren Teimuraz Ramishvili sa til NRK tirsdag at innskjerpingen av havneanløp og økte kontroller av fiskefartøyer ikke bidrar til optimisme når det gjelder samarbeidet mellom Norge og Russland.

I løpet av kort tid stenges fem norske havner for russiske fiskefartøyer, som da kun får levere fisk i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes. Samtidig skal samtlige fartøyer kontrolleres av tollmyndighet og politi.

– Bidrar ikke til optimisme

I en epost til NRK skriver den russiske ambassadøren Teimuraz Ramishvili:

– Denne begrensningen bidrar ikke til optimisme når det gjelder samarbeidet mellom Norge og Russland.

Reaksjonen kommer kort tid før fiskeriforhandlingene mellom Russland og Norge, som starter om mandag. Forhandlingene hvor man skal komme med et kvoteråd i Barentshavet, skal i år skje digitalt, på grunn av situasjonen med krigen i Ukraina.

Det russiske fiskeribyrået beklager at delegasjonene ikke skal møtes ansikt til ansikt i år, i en engelsk oversettelse Fiskeribladet har fått innsyn i.

– For vår del er vi overbevist om at det å møtes ansikt til ansikt i slike møter bidrar til de mest effektive diskusjonene, skriver de.

– Kan sette alt fisket i nord i fare

Den russiske ambassadøren skriver videre om et tett og langvarig fiskerisamarbeid mellom Russland og Norge, ifølge NRK.

Russisk tråler til kai i Tromsø tidligere i år. Foto: Karianne Laagstein Halvorsen (arkiv)

Et samarbeid fiskere fra begge land både trenger og nyter godt av, mener han.

– Hvis samarbeidet ikke kan fortsette, så kan ikke fisket etter bestander, som i dag forvaltes i fellesskap av Norge og Russland, betraktes som rasjonelt, ansvarlig eller bærekraftig. Det kan sette alt fisket i nord i fare.

Ambassadøren avslutter med å si at de vil vurdere situasjonen fortløpende, sier han til NRK.

Russiske fiskerimyndigheter reagerer

I en ny uttalelse til VG tirsdag ettermiddag reagerer også russiske fiskerimyndigheter på havneforbudet:

– I norske massemedier har man allerede lenge sett grunnløse utspill og meninger fra såkalte forsvarseksperter og opposisjonspolitikere om at russiske fiskefartøy kan utgjøre en trussel for den norske staten, med tanke på at det ikke er funnet utstyr som ikke er knyttet til sjøfart eller fiskeaktivitet under regelmessige kontroller utført av norske myndigheter, skriver russiske fiskerimyndigheter i en uttalelse sendt via den russiske ambassaden i Oslo.

Norske myndigheter har opplyst at havneforbudet var nødvendig for å unngå å bli et transittland for å frakte varer ulovlig til Russland.

– Det norske myndigheter gjør nå, gir ingen grunn til optimisme for vårt bilaterale forhold, skriver de russiske fiskerimyndighetene videre.

Fiskeribladet har kontaktet Utenriksdepartementet for kommentarer til saken, de har foreløpig ikke besvart våre spørsmål.

Har levert fisk til en verdi av 1,6 milliarder

Da regjeringen informerte om at havnepraksisen strammes inn i forrige uke, sa fiskeriminister Bjørnar Skjæran at det er viktig for å beholde forutsigbarhet i nord at fiskerisamarbeidet med Russland fungerer. En bærekraftig forvaltning er viktig i nordområdene.

– Vi må kunne tenke sikkerhet og samtidig tenke fiskerisamarbeid i et lengre perspektiv, sa Skjæran.

Det er i hovedsak verftsindustrien som vil bli berørt av at russiske fiskefartøy ikke kan gå til den havnen de ønsker for vedlikehold og reparasjon. Levering av fisk vil i liten grad bli berørt. Russerne har fram til nå foretrukket å gå til Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes for å levere.

Ifølge Norges Råfisklag leveres 90 prosent av fisken til disse havnene allerede. Tall fra råfisklaget viser at russiske fiskefartøyer til og med uke 39 hadde levert fisk til en verdi av 1,6 milliarder kroner.