Russiske fiskere tar store mengder torsk. – Det bekymrer at rådene ikke stemmer med det vi ser i havet

Fisker Markus Nygard håper kvotekuttet på torsken blir redusert av russerne. – Fangstene er like bra som før. Enkelte trålere tar opptil 100 tonn fisk per dag, svarer en russiske fiskeriaktør.

KV Ålesund kontrollerer en russisk tråler. Fiskeribladet får opplyst fra en fiskeriaktør at trålerne fortsatt tar svært mye torsk i Barentshavet.
KV Ålesund kontrollerer en russisk tråler. Fiskeribladet får opplyst fra en fiskeriaktør at trålerne fortsatt tar svært mye torsk i Barentshavet.Foto: Dagens Næringsliv
Publisert 3. July 2024, kl. 17.41Oppdatert 4. July 2024, kl. 10.59