Torsdag var Fiskarlaget Nord det første laget som stemte ja til en sammenslåing.

Før voteringen ble det stilt spørsmål om hva som skjer hvis Nordland, Midt eller begge stemmer mot en sammenslåing. Leder Roger Hansen sa at han ikke ville spekulere i det, men at hvis det skulle bli tilfelle, så blir det årsmøtet til Fiskarlaget Nord til neste år som avgjør den videre rollen.

- La oss slippe vi håper det, sa Hansen i sin oppsummering av saken.

Leder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord.