Deltakerforskriften regulerer hvem som har adgang til å delta i de viktigste kystfiskeriene, og i den konvensjonelle havfiskeflåtens fiske. Forskriften fastsettes for ett år av gangen, og nå er neste års forskrift fastsatt, melder departementet torsdag før jul.

Deltakerforskriften for 2024 stiller krav om at én enkeltperson må være majoritetseier i fartøy som deltar i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord.

– Mer rettferdig fordeling

– Prinsippet om «en person, en båt, en kvote» skal sikre en mer rettferdig fordeling av kvotegrunnlaget mellom alle deltakerne i åpen gruppe. Kravet om at én enkeltperson må være majoritetseier i et fartøy skal bidra til dette, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.

Som Fiskeribladet nylig omtalte, kom dette kravet for ett år siden, i deltakerforskriften for 2023, men det har vært en overgangsordning i 2023 for de som ikke oppfylte det nye kravet om majoritetseierskap i fartøyet.

Departementet gjør som varslet: Overgangsordningen vil nå opphøre.

Dette innebærer at fartøy hvor ingen enkeltperson direkte eller indirekte har en eierandel på mer enn 50 prosent, ikke kan delta i åpen gruppe i dette fisket i 2024, heter det i meldingen fra departementet.

– De fartøyeierne som blir berørt har hatt ett år til å finne ut hvordan de skal innrette seg etter det nye kravet. Spørsmålet om hvorvidt overgangsordningen skal forlenges eller ikke har vært på høring og det var størst oppslutning om å avvikle ordningen. Det bør være like regler for alle. Dersom overgangsordningen får virke for lenge vil det skape en urettferdig konkurransesituasjon for de andre deltakerne i fisket, sier Myrseth i meldingen.

Frykter konkurs

Åpen gruppe-fisker Svein Harald Holmen sa nylig til Fiskeribladet at han fryktet konkurs, dersom eierskapsreglene i åpen gruppe ble strammet inn på. Innstrammingen som nå kom, kan få store konsekvenser for ham og makker Frode Robertsen.

De fisker begge med hver sin sjark i åpen gruppe. Der er det kun tillatt å være majoritetseier i én båt av gangen. For å øke driftsgrunnlaget gikk de sammen om å kjøpe vel ni meter lange «Havella» i 2022. Holmen og Robertsen eier 49 prosent hver i båten, en tredje sambygding eier siste rest.

Svein Harald Holmen, fisker fra Vardø. Foto: Privat

– Vi kontaktet Fiskeridirektoratet og spurte om dette var mulig å gjøre, og fikk beskjed om at det var det. Vi så det som en forretningsmulighet, forteller Holmen.

Nå kan de bli tvunget til å selge «Havella».

– Vi ser ingen annen måte å innrette oss nye regler på, enn å avvikle. Frykten vår er at verdien på båt og bruk har tapt seg, og at vi ikke klarer å betale ut lånet, hvis vi må gjøre opp selskapet, sa Holmen i intervjuet med Fiskeribladet.

– I praksis kan vi bli slått konkurs over natta. Mye står på spill, sa Vardø-fisker Holmen til Fiskeribladet i forrige uke.

Som Fiskeribladet har omtalt, har totalt 12 rederier gått sammen om å hyre advokat. De stiller spørsmål ved lovligheten av forslaget fra Fiskeridirektoratet, som altså nå er vedtatt i departementet.

Det fiskerne har til felles er at de om kort tid kan bli kastet ut av åpen gruppe med en båt nummer to.

Gjelder 40 fartøy

I 2022 var det 45 av totalt 2167 fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord som ikke har en enkeltperson som majoritetseier.

Per august 2023 var det totalt 2044 fartøy i åpen gruppe, og 40 av disse fartøyene har ikke en enkeltperson som majoritetseier.

Øvrige endringer i deltakervilkårene for åpen gruppe er:

  • Innføring av strengere eierskapskrav i åpen gruppe for fangst av kongekrabbe (krav om at en enkeltperson må være majoritetseier), men med en overgangsordning i 2024 for eierkonstellasjoner som drev fiske i åpen gruppe i 2023.
  • Dispensasjonsadgang for unge fartøyeiere under videreutdanning utvides til alle fiskerier med åpen gruppe der det gjelder et leieskipperforbud.
  • Presisering av vilkårene for bruk av leiefartøy i åpen gruppe der vedkommende tidligere har tapt loddtrekking om deltakelse i det aktuelle fisket eller fisket har vært stengt. Presiseringen har praktisk betydning for bruk av leiefartøy i fisket i åpen gruppe etter lodde i Barentshavet.