– Toktet er akkurat avsluttet, og ingen konklusjoner kan trekkes før vi har fått bearbeidet resultatene. Men et foreløpig inntrykk er at det er