Resultater fra forskningstokt tyder på at makrellbestanden krymper

Det ligger trolig an til en klar nedgang i makrellbestanden viser de foreløpige toktresultatene fra det store makrelltoktet som pågår nå.

Grafikkene viser den betydelige forskjellen i nedgangen i trålhalene på «Eros» og «Vendla» fra i fjor til i år på første del av makrelltoktet. Det er her forskningen får de viktigste svarene om størrelsen på makrellbestanden, fordi det er hovedområdet for makrell. De mørkeste feltene viser til største trålhalene. Det var langt flere gode trålhal i fjor enn i år.
Grafikkene viser den betydelige forskjellen i nedgangen i trålhalene på «Eros» og «Vendla» fra i fjor til i år på første del av makrelltoktet. Det er her forskningen får de viktigste svarene om størrelsen på makrellbestanden, fordi det er hovedområdet for makrell. De mørkeste feltene viser til største trålhalene. Det var langt flere gode trålhal i fjor enn i år.Foto: Havforskningsinstituttet/Valantine Anthonypillai
Publisert 27. July 2022, kl. 09.52Oppdatert 29. July 2022, kl. 07.28