Det er flere parameter som peker i retning av en lavere makrellbestand:

  • Det store forskningstoktet på makrell i år sammenliknet med tilsvarende tokt i fjor.
  • Det pågående makrellfisket i internasjonalt farvann med beskjedne fangster i forhold til fangstinnsats.
  • Fangstene fra makrellfisket kystnært de syv første månedene i år.

Makrelltoktet i juli regnes som den viktigste kartleggingen av makrellbestanden i året og er en viktig indikator på årets makrellfiske og neste års makrellkvote.

Færre gode trålhal

Tall og grafikk fra Havforskningsinstituttet i tilknytningen til denne artikkelen er en dokumentasjon av hva som har skjedd fra i fjor til i år.