26 prosent er helt eller delvis enige i at kvinner bør få fortrinn til jobber og nye tillatelser i