De siste ukene har fiskeflåten levert og omsatt mer enn 10.000 tonn torsk i uka gjennom Norges Råfisklag. Ved utgangen av sist uke var én fjerdedel av den norske torskekvota tatt. Mars er tradisjonelt den viktigste måneden for norsk torskefiske, det er nå de største kvantaene landes.

36 kroner kiloet

Til tross for et økende landingskvantum har førstehåndsprisen på fersk torsk holdt seg stabil på rundt 36 kroner kiloet sløyd uten hode over tid. Sjømatanalytiker i Nordea, Finn-Arne Egeness, mener prisene har holdt seg overraskende godt.