Med disse ordene startet Kenneth Garvik, salgsleder i Norges Sildesalgslag, sin oppsummering av fjoråret sett fra pelagisk fiskeri.

– Best ever

Fjoråret bød på historiske rekorder i pelagisk fiskeri. Både for norske og utenlandske fiskere.

– I fjor ble det omsatt pelagisk fisk for 13,8 milliarder kroner. Det er best ever. For kun norske fiskere var førstehåndsomsetningen 10,7 milliarder kroner. Det er også best ever, sa Garvik.

Han viser til prisoppgang på de fleste arter, og rekordpriser i auksjonen.

– Endelig, tenker mange i pelagisk.