Aldri før har det blitt låssatt et så stort kvantum på en uke, skriver salgslaget i sin ukeoppsummering.

Fangstingen har foregått jevnt over hele uken, men onsdag kom ut som beste dag med 1700 tonn i journalen. Totalt er det låssatt 7900 tonn fra fjordene.

– Gledelig

– Det er gledelig at fiskeriet har kommet skikkelig i gang for låssetterne denne uken og vi roser både fiskerne, kjøperne og føringsbåtene for arbeidet som blir gjort i forbindelse med fangsting og føring, sier salgskonsulent Sigurd Vedøy på Sildelagets nettsider.

Historisk sett er det uken vi går inn i nå som har vært den travleste for låssetterne i Kvænangen.

«Selv om vi forventer god aktivitet også kommende uke skal det nok godt gjøres med enda en rekord da mange også har begynt å bli ferdig med kvotene sine», skriver salgslaget.

I tillegg til et godt fiskeri innenfor fjordlinjene for låssetterne har de andre fartøysgruppene også fått med seg gode kvantum med NVG-sild denne uken. Det er registrert totalt 37.596 tonn i journalen, hvor gode 22.700 tonn har gått til direkte konsum og vel 6.800 har gått til mel og olje anvendelse. For de større fartøyene har fangstingen i all hovedsak foregått rett utenfor fjordlinjene.

Black week: 6 uker for 60 kr
Ikke vær bakpå når Stortinget slenger nye føringer på bordet! Tilbudet varer til 27. november.

2000 tonn stor makrell

Sist uke meldte Sildelaget om et godt makrellfiskeri langs Mørekysten som ble avbrutt av dårlig vær. Fiskeriet fortsatte i bedre vær sist uke, og det er registret vel 2000 tonn med stor og fin makrell i journalen.

Makrellsesongen i år har foregått over en lengre periode enn vanlig og fiskeriet har variert i intensivitet og på ulike fangstfelt. Flåten har nå fisket over 95 prosent av kvoten, med et godt fiskeri i norsk sone.

Av andre fiskerier, var det to fartøy som fisket nordsjøsild i britisk sone sist uke, og det ble registrert totalt 480 tonn i journalen.