Den første meldingen om brannen på reketråleren fikk Hovedredningssentralen klokken 10.06. Redningsskøytene «Elias» og «Klaveness Marine» ble begge sendt til stedet for å prøve å slukke brannen.

Rundt fire timer etter at meldingen kom, sank båten.

– Brannen ble forsøkt slukket i mange timer, og da fylles båten opp med vann. Derfor forsøkte vi å ta den inn på grunnere vann for å berge den, men underveis i slepinga begynte reketråleren å ta inn vann over ripa bak.