Av en total omsetning på 230 millioner hos salgslaget sist uke, sto det sjøfryste råstoffet for over halvparten, med hele 143 millioner kroner. Vanligvis troner torsken på toppen i frossenomsetninga, men sist uke var det reke som dro opp tallene.

Det ble ifølge Råfisklaget omsatt 3877 tonn reke til industriell produksjon. Dette til en verdi av 89 millioner kroner. Snittprisene på reker har ligget på mellom 23 og 25 kroner kiloet hittil i år.

Eventyrlige krabbepriser

Den totale ferskomsetninga sist uke var mindre enn trålernes rekeomsetning, på rundt 87 millioner kroner, noe som er en liten økning fra uka før.

Den største fiskeriaktiviteten er i Finnmark, godt over halvparten kommer herfra. Selv om kongekrabben står for det minste kvantumet, kun 73 tonn, var det sist uke den mest innbringende arten i ferskomsetninga. Med snittpriser på A-kvalitets hannkrabbe på eventyrlige 328 kroner kiloet, kom totalomsetninga opp i 21,4 millioner kroner.

Bak fjoråret

Mens kongekrabben og torsken står for den største omsetninga i Øst-Finnmark, er det seien og kongekrabben som dominerer i Vest-Finnmark.

I både Troms, Vesterålen og Lofoten er det fortsatt blåkveite som dominerer, mens taskekrabbe og leppefisk drar opp omsetningsverdien lenger sør, melder Norges Råfisklag.

Totalomsetninga i salgslaget henger litt bak fjoråret, med 9,53 milliarder per uke 34 i år, mot 10,1 milliarder til samme tid i fjor.

Sist uke ble det blant annet landet følgende:

  • 915 tonn fersk torsk til en verdi av 15,3 millioner kroner, det meste levert i Finnmark. 99 tonn kommer fra trål og 88 tonn var levendetorsk fra merd.
  • 407 tonn blåkveite til en verdi av 9,8 millioner kroner.
  • 2892 tonn fersk sei til en verdi av 18,4 millioner kroner, hvor notsei og snurrevadsei utgjorde rundt halvparten hver.
  • 454 tonn hyse til en verdi av 3,5 millioner kroner, det meste levert av snurrevadflåten i Vest-Finnmark.
  • 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21,4 millioner kroner, nesten alt er tatt i regulert område av 144 båter. Størst aktivitet er det i Porsangerfjorden.
  • 252.139 stykk leppefisk til en verdi av 5,4 millioner kroner ble levert nord for 62 grader nord.
  • 122 fartøy har levert 198 tonn taskekrabbe til en verdi av 2,5 millioner kroner.