– Det var mye dårlig vær vinteren 2022, men trenden viser en bedring i rekefisket siden i høst, opplyser direktør Kjell-Arild Tøfte i salgslaget Fiskehav.

Kjell-Arild G. Tøfte, direktør i Fiskehav. Foto: Kjersti Kvile (arkiv)

Han forklarer at rekebåten lander gode fangster. Kvantumet hittil består av 40 prosent kokte reker og 60 prosent råreker.

– Dermed er blandingen av reker omtrent den samme som høstsesongen i fjor, legger Tøfte til.

I 2022-sesongen tok rekeflåten i sør kvoten på 4506 tonn og det ble fisket om lag 100 tonn reker mer enn årskvoten.