Kvoten blir på 1240 tonn både i andre og tredje periode i 2021, og maksimalkvoten ble satt til 15 tonn slik styremøtet i Fiskerlaget Sør anbefalte i sitt forslag til Fiskeridirektoratet. Norske rekefartøy